به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، هدفمندی یارانه ها عنوان برنامه ای است که هر روز صبح از صدای مرکز سمنان به مدت 10 دقیقه پخش می شود.

در این برنامه که به تشریح هدفمندکردن یارانه ها و تاثیرات آن در نهاد خانواده می پردازد، چکیده ای از سخنان ریاست جمهور در ابعاد مختلف این طرح از جمله صرفه جویی در مصرف و مدیریت اقتصاد خانواده پخش شده و گزارش های مردمی نیز از جمله آیتم های این برنامه است.
 
احترام امیدیان تهیه کننده و مهران مجید پناه گزارشگر این برنامه است.