به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، بارش برف و تعطیلی مدارس سبب شادی مضاعف دانش آموزان استان شد.

از آغاز بارش برف درسمنان 1/ 10، شهمیرزاد، مجن و شاهرود7، بسطام8، دامغان5/2، مهدیشهر10، بیارجمند4 و گرمسار2 سانتی متر، برف باریده است.

بارش برف و لغزندگی معابر و جاده ها علاوه بر كندی رفت وآمد، همه مدارس مقاطع سه گانه تحصیلی در استان به جز شهرستان گرمسار را در روز گذشته تعطیل كرد،البته برنامه امتحان هماهنگ استانی و نهایی دانش آموزان برگزار شد.