به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: كمیته امداد امام خمینی(ره) از بهترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی است و باید این میراث گرانبهای حضرت امام(ره) حفظ شود.

دكتر مصطفی كواكبیان در حاشیه بازدید از اداره كل كمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان با اشاره به جایگاه شغلی درخشان مددكاران كمیته امداد پیشنهاداتی برای ارتقای فكری مددجویان، برگزاری كارگاه مشترك سرمایه گذاری برای مددجویان و ایجاد تشكل ها برای ریشه كنی فقر در ارتباط با خیران و مددجویان ارایه كرد.

همچنین مدیر كل كمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان گفت: با برنامه ریزی مشخص در 9ماه گذشته، یک هزار و 400نفر به مددجویان اضافه شدند و در همین مدت 1600نفر در این زمینه خروجی داشتیم که در واقع  كمیته امداد استان با كاهش مددجویان در استان رو به رو است.

نجفعلی انتظاری با اشاره به مشكل تهیه مسكن مددجویان از یک هزار واحد مسكونی در دست احداث برای خانواده های مددجویان خبر داد.

وی درباره اشتغال كه از دیگر مشكلات مددجویان است خاطرنشان کرد: در سال 89، 1450شغل از سوی كمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان ایجاد شده است.