به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، در مسابقات قهرمانی کشور مقطع جوانان كه از تاریخ اول تا دوم دی در تهران برگزار شد، محمد گلینی از استان سمنان توانست از میان 120شركت كننده و با به دست آوردن امتیازات قابل قبول، مدال طلا را از آن خود كند.