به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، عباسعلی طالب بیدختی مدیركل ثبت احوال استان سمنان، از آغاز مرحله دوم صدور شناسنامه مكانیزه، برای افراد بالای 15سال، خبر داد.

بیدختی در دومین روز از هفته ثبت احوال، با بیان اینكه این مرحله از این هفته در شهرستان شاهرود آغاز می شود، گفت: در مرحله اول این طرح در شهرستان سمنان، برای هزار و 20نفر شناسنامه مكانیزه صادر شده است كه این تعداد تا پایان سال، به 6 هزار نفر در استان می رسد.

طالب‌بیدختی افزود: استان سمنان جزو 10استان اول كشور در آغاز طرح صدور شناسنامه مكانیزه است كه بیش از 480 هزار نفر در استان، مشمول اجرای این طرح می شوند.

امسال اداره كل ثبت احوال سمنان، رتبه اول در ارایه خدمات دولت الكترونیك، رتبه دوم در تكریم ارباب رجوع و رتبه سوم كشوری را در بخش وب سایت ها كسب كرده است.

سوم تا نهم دی، هفته ثبت احوال نام‌گذاری شده است.