به گزارش خبرگزاری برنا ازسمنان، دكتر عباس رهی در بازدید از سایت مسكن مهر سمنان با اشاره به اینكه سایت مسكن مهر در سمنان دارای پیشرفت مناسبی است، گفت: در مرحله اول تحویل مسكن مهر كه با سفر رییس جمهور به استان همراه است، هزار واحد در سمنان و بیش از 3هزار و500واحد در كل استان افتتاح خواهد شد.

استاندار سمنان مرحله دوم تحویل مسكن مهر را ایام دهه فجر و مرحله سوم را پایان اسفند 89اعلام كرد. 

دكتر رهی همچنین یكی از برنامه های دولت خدمتگزار را پروژه مسكن مهر دانست و گفت: اجرای مناسب مسكن مهر در استان سمنان به نحو مناسبی صورت گرفته است و این پروژه با اهتمام و جدیت در حال پیشرفت است.
 
وی افزود: در سایت مسكن مهر پیش بینی مواردی نظیر نانوایی سیار و عرضه میوه و تره بار صورت گرفته و مقرر شده است 14واحد مسجد و 14واحد آموزشی در مسكن مهر استان ساخته شود.

 استاندار سمنان افزود: پیگیری ها برای ارایه خدمات مناسب در سایت های مسكن مهر استان ادامه دارد.

دكتر رهی همچنین از نظارت دقیق در ساخت پروژه های مسكن مهر خبر داد و گفت: تا آخرین لحظه تحویل ساختمان ها نظارت دقیق بر كلیه امور ساخت و ساز صورت می گیرد و اگر خللی در ساخت و ساز باشد سازنده موظف به رفع آن است.

 وی همچنین مسكن مهر استان را الگوی مناسبی برای ساخت و ساز دانست.