به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، دكتر عباس رهی با بیان اینكه پروژه های سفر اول هیأت دولت با 251مصوبه و 998پروژه به پیشرفت 95درصدی رسیده است، گفت: بیش از 2هزار و500میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این پروژه ها اختصاص یافته است.

استاندار سمنان پیشرفت فیزیكی پروژه های دور دوم سفر هیأت دولت را 56درصد عنوان كرد و گفت: در این سفر 700پروژه مصوب شده است و در سال 89، اعتبار مناسبی معادل 33درصد اعتبارات استان به این پروژه ها اختصاص یافته است.

وی اظهار امیدواری كرد تا پایان سال 89پیشرفت مصوبات سفر دوم هیات دولت به 80درصد برسد.

استاندار سمنان همچنین از آمادگی لازم برای سفر سوم هیات دولت به استان خبر داد و گفت: پیش بینی های لازم برای مصوبات سفر سوم دولت انجام شده و هماهنگی های لازم با نمایندگان وزارتخانه ها صورت گرفته است.

رهی در ادامه با اشاره به اینكه استان سمنان به بیش از 2برابر سهمیه خود در بحث مسكن مهر دست یافته است، افزود: استان سمنان در ساخت و پیشرفت مسكن مهر جزو رتبه های اول كشور است.

وی همچنین با تاکید بر تعهد استان در ایجاد اشتغال، گفت: در حال حاضر 47هزار اشتغال ایجاد شده كه طبق تعهد انجام شده استان در این زمینه 120درصد رشد داشته است.

استاندار سمنان گفت: در ایجاد اشتغال نیز جزو رتبه های اول در سطح كشور قرار داریم.

وی همجنین ادامه داد: در راستای مصوبات سفر هیأت دولت 2نیروگاه 500مگاواتی در استان در دست ساخت است وهمچنین 2بیمارستان بزرگ در حال تجهیز است.

استاندار سمنان تصریح کرد: متروی روباز گرمسار نیز به پیشرفت قابل قبولی رسیده است.

رهی در ادامه اظهار كرد: با فراهم شدن زیر ساخت های مناسب در استان سمنان این استان به استان ممتاز تبدیل می‌شود.