به گزارش خبرگزاری برنا از استان کرمانشاه، در این حکم حسین امیری تا زمان انتخابات به عنوان سرپرست هیات جودو استان کرمانشاه منصوب شده است.

در این حکم، محمد علی رستگار خطاب به امیری بیان داشت: نظر به تجارب، تعهد و سوابق ارزشمندی که دارید به‌موجب این حکم به عنوان سرپرست هیات جودو استان کرمانشاه منصوب می‌شوید.

لازم است برابر اساسنامه هیات‌های ورزشی اقدامات لازم را به منظور برگزاری انتخابات هیات جودو استان مبذول فرمائید.