به گزارش خبرگزاری برنا از همدان  : ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی و هنری شهرستان همدان تشکیل شد. در این جلسه علی مرادی نور رییس اداره ارشاد و اسلامی همدان گفت : طبق دستورالعمل جدید از تمام هنرمندان و صنوف فرهنگی و هنری دارای مجوز که طبق قوانینی فعالیت می کنند حمایت می کنیم و عرصه را برای افراد سود جو که بدون مجوز فعالیت می نمایند تنگ خواهیم کرد. که این اولویت پیش گیری از تهاجم فرهنگی بیگانگان است

وی گفت : این حق مردم خوب همدان است که در فضائی آرام و با نشاط زندگی نمایند. در ادامه این جلسه مقرر شد تیم بازرسی این ستاد بصورت مستمر از مراکز حساس، نیمه حساس و عادی سطح شهر بازرسی داشته باشند و جلسه ستاد نیز بصورت ماهانه برگزار شود