به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، این مسابقات که به صورت دوره‌ای انجام شد پس ازبرگزاری پانزده مسابقه پس از اینکه تیم مخابرات قهرمان شد تیم های ،آموزش و پرورش ناحیه 3 و تیم علوم پزشكی به ترتیب دوم و سوم شدند.

وی اضافه کرد: در رقابت های انفرادی كریم فنی از آموزش وپرورش ناحیه 3 به مقام قهرمانی دست یافت ، جوادیزدان بخش از مخابرات نایب قهرمان گردید و مجید یزدان بخش و علی خواجه یوسفی از مخابرات مشتركا مقام سوم رابدست آوردند.

محمود رهیده سیدعبدالرسول میرپور،محسن رفیعی ،غلامعلی متحد، محمد رجائی، غلامعباس مقیمی، مرتضی ارجمندی، علیرضا جعفرزادگان و سید محمود سبحانی قضاوت این دیدار ها را به عهده داشتند.