به گزارش سرویس اجتماعی برنا، با توجه به ازدیاد جمعیت جانوران مضر شهری (موش) در خیابان های هلال احمر ، وحدت اسلامی ،رباط کریم، شوش، جعفری، قدمی، انبار نفت، کارگر، شیخ محمدی و عباسی که موجب نارضایتی شهروندان شده بود، اداره ساماندهی این منطقه با اجرای طرح ضربتی که 10 روز به طول انجامید پس از انجام برآوردهای کار شناسی، اقدام به مبارزه ضربتی با روش های شیمیایی و فیزیکی به منظور از بین بردن جمعیت موش ها کرده است.

شایان ذکر است در حال حاضر جمعیت جانوران مضر شهری(موش) در محورهای یاد شده کنترل و مشکل برطرف شده است.

اداره ساماندهی شهرداری منطقه 11 از شهروندان این منطقه درخواست کرده ضمن رعایت بهداشت و جلوگیری از دپوی زباله در معابر و انهار در صورت مشاهده معضل با شماره تلفن 55419988 تماس بگیرند.