به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی، استانداری اصفهان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، جمعه 31 تیرماه، آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی استان را به میزبانی این دانشگاه برگزار می کند.

این آزمون با حضور 3047 نفر(586 زن، 2461 مرد) و 72 مجوز برای استخدام در 50 رشته ی شغلی از قبیل: امور حقوقی، مهندسی عمران، امور ثبت، امور پزشکی قانونی، باستان شناسی، آزمایشگاه و .... برگزار می شود.

شایان ذکر است پس از برگزاری این آزمون کتبی، به صورت (تخصصی و عمومی)، با اعلام سه برابر ظرفیت مورد نیاز، پس از مصاحبه تخصصی و عمومی، 5/1 برابر ظرفیت به گزینش استانداری معرفی می شوند.