به گزارش خبرنگار برنا در تبریز، امروز صبح با حضور مهرداد بذرپاش معاون رییس جمهور و رییس سازمان ملی جوانان با ارتباط تلفنی به صورت همزمان دفتر خبرگزاری برنا در 18 استان کشور افتتاح شد.
همچنین دفتر خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی با حضور مهرداد بذرپاش معاون رییس جمهور و رییس سازمان ملی جوانان،پرویز کرمی سرپرست خبرگزاری برنا و حسن شعبانی مدیر سازمان جوانان آذربایجان شرقی به صورت همزمان با سایر استان ها افتتاح شد.