به گزارش خبرگزاری برنا، بیش از 15 دفتر استانی خبرگزاری برنا با حضور مهرداد بذرپاش معاون رییس جمهور و رییس سازمان ملی جوانان، محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، پرویز کرمی مدیرعامل خبرگزاری برنا و معاون برنامه ریزی و نظارت بر امور فرهنگی و آموزشی جوانان، رؤسای سازمان ملی جوانان و استانداران دفاتر نمایندگی برنا افتتاح شد.


گفتنی است، دفاتر استانی برنا با انگیزه پوشش گسترده اخبار جوانان در سراسر کشور و رسیدن به تریبون تخصصی جوانان راه اندازی می شود.