به گزارش خبرگزاری برنا از استان سمنان، طی مراسمی با حضور مهرداد بذرپاش معاون رییس جمهور و رییس سازمان ملی جوانان، محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عباس رهی استاندار سمنان، معاونان استاندار و جمعی از مدیران دستگاه های فرهنگی اجتماعی و اصحاب رسانه استان سمنان، دفتر نمایندگی خبرگزاری برنا در استان سمنان افتتاح شد.

مهرداد بذرپاش معاون رییس جمهور و رییس سازمان ملی جوانان در ارتباط زنده تلفنی با محل برگزاری مراسم، هدف از افتتاح دفاتر استانی خبرگزاری برنا را پوشش اخبار فعالیت ها، مصوبات و خدمات دولت در استان ها به خصوص اخبار مربوط به حوزه جوانان دانست. 

شایان ذكر است؛ دفاتر خبرگزاری برنا با انگیزه پوشش گسترده اخبار جوانان در سراسر کشور و رسیدن به تریبون تخصصی جوانان، همزمان با استان سمنان در بیش از 15 استان دیگر کشور افتتاح شد.