به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، در مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه کشوری که با حضور رییس جمهور در نهار ریاست جمهوری برگزار شد، شش نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان به عنوان دانشجوی نمونه كشوری انتخاب و توسط دكتر محمود احمدی نژاد تقدیر شدند.

اسامی این دانشجویان نمونه كشوری كه از بین 44 دانشگاه سطح كشور انتخاب شده اند به شرح زیر است:

جواد زارعی كارشناسی ارشد مدارك پزشكی

فاطمه عبدی كارشناس ارشد مامایی

فاطمه امینی كارشناس مدارك پزشكی

امید فاخران دانشجوی دندانپزشكی

محسن شهریاری دانشجوی phd پرستاری

طلعت خدیو زاده دانشجوی phd بهداشت باروری