به گزارش خبرگزاری برنا از زنجان به نقل از کمیته اطلاع رسانی جشنواره بین المللی اسلحه ای به نام دموکراسی مهدی عباسی گفت: دشمنان در طول 8 سال دفاع مقدس به این یقین رسیدند که نمی توانند از طریق جنگ سخت به مقابله با اعتقادات، ارزش ها و باورهای جوانان ایران اسلامی بپردازند.
 
وی با تقسیم بندی جنگ در سه حوزۀ سخت، نرم و نیمه سخت افزود: جنگ سخت با استفاده از ابزار و ادوات جنگی، جنگ نرم با استفاده از ابزار فرهنگی و رسانه و جنگ نیمه سخت با استفاده از امکانات الکترونیکی و ادوات نظامی صورت می گیرد.
 
رییس جهاد دانشگاهی استان هدف از جنگ نرم را ورود به کانون خانواده ها و تحت تاثیر قرار دادن افکار و عقاید اقشار مختلف به ویژه جوانان عنوان کرد و ادامه داد: توجه ویژه به علم و دانش، توجه به ورزش و تقویت آموزه های دینی از جمله راهکار های مقابله با دشمنان در حوزۀ جنگ نرم است.
 
عباسی بااشاره به لزوم توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای برنامه ریزی جهت مقابله با دشمنان در عرصه جنگ نرم اذعان داشت: امروزه بهترین راه مقابله و پدافند دشمنان حفظ وحدت اسلامی است.
 
وی با تاکید بر ضرورت آگاهی بخشی در مقوله جنگ نرم در بین دانشجویان اظهار داشت: اگر نخبگان و خواص دانشگاهی ناخود آگاه در مسیر برخی حرکت ها قرار گیرند ممکن است تعدادی از دانشجویان نیز از این نخبگان پیروی کنند.