به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل بازرسی استان قزوین، به موجب اجرای ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مذکور هیاتی متشکل از کارشناسان و بازرسان گروه سیاسی و قضایی این اداره کل در سازمان همیاری شهرداری‌های استان مستقر و بررسی‌های خود را آغاز کردند.

در این گزارش آمده است: به منظور بررسی عملکرد سازمان همیاری شهرداری‌های استان قزوین و میزان انطباق اقدامات انجام شده با قوانین و مقررات مربوطه، بازرس کل استان طی صدور حکمی به کارشناسان و بازرسان این اداره کل مأموریت داد تا ضمن استقرار در دستگاه مذکور نسبت به بررسی عملکرد آن (حول محورهای قید شده) اقدام کنند.
این گزارش می‌افزاید: بررسی چگونگی انعقاد قراردادها و انجام معاملات سازمان همیاری با شهرداری‌ها، شرکت ها و موسسات خصوصی، بررسی مصوبات هیات مدیره و شورای سازمان و تطبیق آنها با قوانین و مقررات و همچنین بررسی اعتبارات سازمان و نحوه تخصیص آن به پروژه‌ها از مهمترین موضوعات مورد تأکید هیات بازرسی در این مأموریت است.
 
بنابراین گزارش؛ چنانچه کارکنان و شهروندان محترم درباره عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت و یا اعلاماتی دارند، می‌توانند تا دوم آبان ماه سال جاری به هیات بازرسی مستقر مراجعه و یا با شماره تلفن گویای ستاد خبری 136 (مرکز استان) و 3350022 - 0281 (سایر شهرستانها) تماس بگیرند.

ضمناً سامانه ملی رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به نشانی اینترنتی http://shekayat.bazrasi.ir آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان محترم در این زمینه است.