به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین‌، یزدان پناه، مدیركل بازرسی استان قزوین از دفتر خبرگزاری برنا در قزوین بازدید كرد و از نزدیک با نحوه تهیه و تنظیم خبر در این خبرگزاری آشنا شد.

در این دیدار یزدان پناه ضمن بازدید از خبرگزاری، با عوامل این خبرگزاری به گفت‌وگو نشست.

در ادامه اسلامی صدر سرپرست خبرگزاری برنا قزوین گزارشی در مورد پوشش اخبار و عملكرد این خبرگزاری ارایه كرد.