به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ نخستین اجلاس جهانی شهرهای اسلامی 9 شهریور با حضور عباس احمد آخوندی وزیر راه و شهرسازی و 27 کشور اسلامی در سرای سعدالسلطنه قزوین افتتاح خواهد شد.

این اجلاس با هدف بررسی نقش اسلام و مالکیت زمین در اسلام و مباحث معماری اسلامی در شهرسازی نوین به مدت 2 روز در شبستان نبویه و سالن مفاخر شهرداری قزوین برگزار می‌شود.

گفتنی است که نمایشگاه بازی و اسباب بازی و تجلیل از مفاخر قزوین از برنامه‌های روز قزوین است.