به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حسین رحمانی به سمت سرپرست بخشداری مركزی تاكستان منصوب شد.

در این حكم آمده است: نظر به تعهد، تخصص و توانمندی جناب عالی به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست بخشداری مركزی تاكستان منصوب می‌گردید.

امید است با اتكال به خداوند سبحان و بهره گیری از تعالیم عالیه دین مبین اسلام در راستای تحقق اهداف و نظام مقدس جمهوری اسلامی و برنامه‌های دولت خدمتگزار در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.