به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ عیسی چگینی سطح زیر کشت این محصول را 600 هکتار برآورد کرد و گفت: از این میزان سطح زیر کشت 300 هکتار در منطقه حصار ولیعصر قرار دارد.

وی متوسط عملکرد محصول سیب زمینی در شهرستان آوج را حدوا 32 تن در هکتار برآورد کرد و پیش بینی کرد بیش از 19 هزار و 200 تن محصول سیب زمینی در این شهرستان تولید شود. 

چگینی ارقام کشت شده سیب زمینی را؛ مارفونا، جلی، سانتا، راموس، آرگیا و اسپریت عنوان کرد.

به گفته وی 180 نفر بهره بردارفعال در عملیات کاشت سیب زمینی حضور دارند که این تعداد بهره بردار برای چهار صد نفر بمدت 4 ماه در مزارع اشتغال موقت ایجاد می‌کنند.

این مقام مسئول اصولی فنی کشت این محصول را؛ آماده سازی زمین، کاشت و برداشت مکانیزه، کود دهی بموقع و آبیاری تحت فشار جهت تولید بهتر از نظر کمی و کیفی دانست.

وی افزود: زمان کشت این محصول در شهرستان به علت سرمای زیاد منطقه نیمه اردیبهشت آغاز و برداشت آن نیز از مهر ماه آغاز می‌شود.