به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ کلیات طرح ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و اقدامات توانمند سازی اجتماعی آنها با تاکید بر بهسازی شهری در جلسه کمیسیون ماده 5 شهر قزوین تصویب شد.

اسماعیلی مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه وشهرسازی استان با اعلام این خبر ادامه داد: طرح ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و اقدامات توانمند سازی اجتماعی آنها با تاکید بر بهسازی شهری، پس از انعقاد قرارداد با مهندسین مشاور طرح محیط پایدار و به کارفرمایی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، تهیه و ضمن بررسی آن در جلسات متعدد کارشناسی، طرح و برنامه توانمند سازی محلات هدف و بهسازی کالبدی آنها در جلسه کمیسیون ماده 5 شهر، با حضور اعضاء کمیسیون و مدیر کل دفتر تهیه طرح‌های شرکت مادر تخصصی و مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان و مهندسین مشاور مطرح و کلیات آن به تصویب رسید.

اسماعیلی افزود: شهر نشینی شتابان در دوره‌های پیشین و به دنبال آن، شکل گیری محلات و مراکز مسکونی خارج از ضابطه و معیارهای شهرسازی منجر به تکوین سکونتگاه‌های غیررسمی (حاشیه نشینی) در محدوده شهر قزوین و پیرامون آن شده است که محلات باغ نشاط(شهرک شهید بهشتی)، کوی بهار و لالوآباد از این نوع سکونتگاه‌ها محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: مسائل و مشکلات این محلات صرفا معطوف به حوزه کالبدی نبوده بلکه دامنه آن را بایستی در ابعاد اجتماعی – اقتصادی جستجو کرد.