به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ مرتضی شعبان نژاد پیش بینی کرد بیش از 7400 تن آفتابگردان در بوئین زهرا تولید شود.

وی سطح زیر کشت آفتابگردان آجیلی را بیش از 2745 هکتار برآورد کرد. 

شعبان نژاد متوسط عملکرد آفتابگردان در این شهرستان 2700 کیلوگرم در هکتار ذکر کرد.

به گفته‌ی این مقام مسئول شهرستان بوئین زهرا بیش از 47 درصد کشت آفتابگردان استان را به خود اختصاص داده است.

وی ارقام آفتابگردان آجیلی کشت شده را دور سفید، شمشیری، کله قوچی و سنقری برشمرد.