به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حمید نصرالهی مدیر شعب منطقه قزوین در این رابطه افزود: برای سومین سال متوالی خرید تضمینی گندم توسط بانک سپه از اوایل تیر ماه سال جاری آغاز شده است و در اجرای این طرح، خرید گندم از کشاورزان استان قزوین در 11 مرکز صورت گرفت و تمامی هزینه‌های خرید گندم به صورت آنی و به روز به حساب کشاورزان واریز شد.

وی ادامه داد: در سال زراعی جاری بیش از 12 هزار تن گندم توسط بانک سپه از کشاورزان استان خریداری شده و بهای کل گندم‌های خریداری شده که در حدود 100 میلیارد ریال است به حساب کشاورزان واریز شد و تمامی مطالبات آنها نیز پرداخت گردید.
 
نصرالهی تصریح کرد: در سال گذشته که بانک سپه برای دومین بار به عنوان عامل خرید تضمینی گندم در استان معرفی شده بود هزار و صد تن گندم به مبلغ 5 میلیارد ریال از کشاورزان خریداری شد و تمام وجوه آن نیز به حساب کشاورزان واریز گردید.