به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ محمد افشار مدیر كل پدافند غیر عامل استان قزوین در مصاحبه مطبوعاتی با بیان این مطلب افزود: پدافند غیرعامل 5 هدف عمده را از قبیل: كاهش آسیب پذیری، افزایش پایداری مدیریت در زمان‌های بحرانی، استمرار اقدامات در زمان تهدید و بحران و دفاع بدون سلاح را دنبال می‌كند.

وی افزود: دفاع نیز یك عكس العملی در مقابله با حمله است بنابراین نیاز است مدل حمله و فرمولی را كه دشمن مدنظر دارد و از آن مدل و الگویی را كه دشمن برای حمله استفاده می‌كند را شناسایی كنیم تا بتوانیم در مقابل آن دفاع لازم را انجام دهیم.
 
وی افزود: نقش رسانه‌ها در فرهنگ سازی پدافند غیر عامل و تغییر باورها در مردم و مسئولان یك نقش اساسی است.

افشار در ادامه تصریح كرد: در جنگ‌های جدید هدف اصلی جابجایی حكومت‌هاست در جنگ‌های جدید برعكس جنگ‌های قدیم عملیات اصلی عملیات روانی است و بخش سیاسی از بخش نظامی حمایت می‌كند.

وی افزود: در حال حاضر در جنگ‌های جدید 70 درصد به عملیات روانی اختصاص دارد و انسجام ملی را با ابزار روانی هدف قرار می‌دهند و با به هم خوردن این انسجام به بخش عظیمی از اهداف خود می توانند دست یابند.

افشار بیان كرد: در این راستا می‌توانیم به عملكرد خطیر مطبوعات و رسانه‌ها پی ببریم و كاركردهای مختلف می‌توانند آسیب پذیری ما را در مقابل تهدیدات دشمن كاهش داده و به پایداری انسجام ملی كمك كنند.

وی افزود: بنابراین پدافند غیر عامل در حوزه‌های مختلف فضایی، اجتماعی، فرهنگی، سایبری، و ... وجود دارد ودر این نوع مدل دشمن معمولاً در ابتدا به یك جنگ نرم وارد می‌شود و مولفه‌های مختلف جنگ نرم را از قبیل بحث‌های اجتماعی، اقتصادی را پیش می‌گیرد و با حمله به زیر ساخت‌های حساس این مرحله را تحكیم می‌كند.

وی درخصوص مأموریت شورای پدافند غیر عامل در استان افزود: پیرو مصوبه و تأكیدی كه مقام معظم رهبری داشتند در سال 82 پدافند غیر عامل شكل گرفت و به عنوان ساختار سیاسی و دفاعی كشور كار خود را آغاز كرد و در حدود 14وزارتخانه و در استانداری‌ها به صورت اداره كل شكل گرفت.

وی افزود: شورای پدافند غیر عامل استان ماموریت دارد در خصوص برآورد تهدید، كاهش آسیب پذیری‌ها، ارتقاء تحمل و مقاومت مردم، حفاظت از جان آنها، تأمین نیازمندی‌ها ضروری و استفاده از كلیه منابع در شرایط بحرانی ناشی از حملات دشمن اقدامات موثری را انجام دهد.