به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ احمد عجم با اشاره به روز استاندارد افزود: پیشرفت استان قزوین در رعایت اصول استاندارد نسبت به گذشته چشمگیر است و تحولات قابل توجهی در این زمینه صورت گرفته است.

وی ادامه داد: فرهنگ سازی درخصوص استاندارد به عنوان یك اصل باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

عجم با بیان اینكه بیش از 600 واحد صنعتی استان دارای واحد كنترل كیفیت هستند اظهار داشت: این امر حاكی از آن است كه واحدهای صنعتی استان یك عزم جدی درخصوص رعایت موارد استاندارد دارند.

وی كاهش هزینه‌های تولید، افزایش سطح بهره وری، رقابت در عرصه جهانی، كاهش خدمات پس از فروش و كمك به تحقق صرفه جویی را از مزایای رعایت استاندارد ذكر كرد.

عجم عرصه استاندارد را بسیار مهم ارزیابی كرد و بیان داشت: رعایت مسایل استاندارد در تمام زندگی انسان اثرگذار است.

وی تصریح كرد: توجه به تولید كالای بادوام، هم در تولید كننده و هم در مصرف كنندگان دارای اثرات مثبت است.

عجم بر تدوین شاخصه‌های استاندارد در حوزه كودهای ارگانیك در بخش كشاورزی نیز تأكید كرد.