به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حمیدرضا فراست طلب در جلسه شورای اداری زندان‌های استان گفت: درمدیریت زندانبانی اسلامی، عهده دار مسئولیت سنگین اصلاح و تربیت مجرمین هستیم و در چنین ساختاری اخلاق حرفه‌ای نقش کلیدی و محوری دارد.
 
وی افزود: حاکمیت اخلاق در زندان‌ها به میزان بسیار چشمگیری از تنش بین زندانیان كاسته و در این صورت زندانی انسان محور خواهیم داشت.

فراست طلب متذكرشد: حفظ اخلاق فضیلتی است که می تواند پاسخگوی بسیاری از نیازها درهمه امور باشد.

مدیركل زندان‌های استان قزوین فزون خواهی را یكی از آفات اخلاقی در مدیریت برشمرد وبیان كرد: افزون خواهی می‌تواند در اندك مدتی زمینه انحطاط را در تشكیلات بوجودآورد.

وی گفت: آنان كه مبتلا به بیماری افزون خواهی هستند، خود را برتر و بالاتر از دیگران بحساب می‌آورند و در برخوردهای مختلف باضوابط و افراد، حق بیشتری را از آنچه كه قانون معین كرده است، می‌طلبند.

فراست طلب اذعان داشت: افزون خواهان خود را فوق قانون می‌دانند كه ثمره چنین بینشی چیزی جز بی عدالتی و ستمگری نیست.

این مقام مسؤل به آیات قرآن مجید اشاره كرد و متذكر شد: افزون خواهی بااصل قرآن در تضاداست، همانگونه كه ایثار یكی از باشكوه ترین مظاهر انسانیت به شمار می‌آید به همان اندازه افزون طلبی انسان را از مرز انسانیت دور می‌سازد.

مدیركل زندان‌های استان قزوین با تأكید بر شناخت و اشاعه نظام مدیریت اسلامی در بین كاركنان گفت: در بهره گیری از امكانات، بایدسطح زندگی را تا آنجا پائین آورد كه باطبقات محروم جامعه همنوا بود و بدون برتر بینی نسبت به دیگران خدمت نمود.

فراست طلب همچنین افزود: از مسؤلین زندان انتظار می‌رود در ارتباط با دیگران بویژه مددجویان، دارای الگوی مبتنی بر صراحت، صداقت و بدور از هرگونه برتر بینی و زیاده خواهی باشند.