به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ بنا بر مصوبه شورای فرهنگی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین، به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی، مراکز فرهنگی و هنری کانون استان قزوین، به مدت یک هفته، مراجعه کنندگان کودک و نوجوان را رایگان ثبت‌نام می‌کنند.

این اقدام برای تشویق بیشتر کودکان و نوجوانان به همراهی با کانون و ترویج فرهنگ کتاب و کتا‌‌ب‌خوانی در سطح استان انجام می‌شود.

در هفته کتاب و کتابخوانی مراکز فرهنگی و هنری کانون با اجرای برنامه‌های گوناگون در زمینه کتاب، به تشویق و ترغیب مخاطبین خود به کتاب‌خوانی می‌پردازند.

برپایی نمایشگاه کتاب در مرکز و دعوت از دانش آموزان مدارس برای بازدید، ساخت طرح‌های دیواری معرفی کتاب، بحث آزاد با موضوع فایده‌‌های کتاب‌خوانی از جمله این برنامه‌هاست.