به گزارش خبرنگار برنا از قزوین، دفتر خبرگزاری برنا در استان قزوین با هدف برداشتن گامی مؤثر در جهت پوشش گسترده اخبار جوانان در استان و رسیدن به تریبون تخصصی جوانان در این استان با حضور احمد عجم، استاندار قزوین و پرویز کرمی، معاون فرهنگی و آموزشی سازمان ملی جوانان افتتاح شد.

بنا بر این گزارش خبرگزاری برنا امیدوار است با روحیه‌ای جوانانه، رسانه‌ای برای تمام جوانان باشد تا صدای نسل سومی مخاطبان خود را به گوش مسوولان برساند.

افتتاح دفتر خبرگزاری برنا در استان قزوین سر فصل دیگری در عرصه فرهنگی و رسانه‌ای سازمان ملی جوانان است.

گفتنی است؛ شبکه فعالین ازدواج در این استان با هدف افزایش مشارکت های مردمی در امر ازدواج و مدیریت متمرکز فعالین مرتبط با امر ازدواج افتتاح شد.