به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین؛ در حریق محوطه فروشگاه رفاه شعله ور شدن كارتن‌های مجاور دیوار اصلی فروشگاه، باعث شد تا خطر ورود شعله‌ها و شكسته شدن شیشه‌ها به وجود بیاید كه با حضور به موقع واحدهای اطفاء حریق ایستگاه‌های 6، 7 و 2 سازمان آتش نشانی حریق مهار شد، این حریق از طرق دیگر با توجه به جمعیت زیاد مردم در صف تحویل گرفتن اجناس احتمال خطر برای شهروندان را نیز در برداشت.

در عملیاتی دیگر، یك دستگاه خودروی پراید ساعت 29/6 دقیقه صبح پانزدهم بهمن ماه خیابان مجاهد دچار حریق شده بود كه طی تماس یكی از شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی بلافاصله نیروهای اطفاء حریق ایستگاه‌های 7 و 2 نسبت به اطفاء آن اقدام کردند.

حریق كانكس عمرانی در خیابان نوروزیان، حریقی متفاوت بود كه این حریق ساعت 36/12 ظهر رخ داده بود كه عملیات اطفاء آن را نیروی ایستگاه 2 و 5 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین بر عهده داشتند.