به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ مجید اسماعیلی افزود: معرفی و جذب بالای صد درصدی سهمیه تعیین شده ازسوی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای خرید تراکتورو ادوات به مبلغ 24میلیارد ریال باتسهیلات به عاملیت بانک کشاورزی استان اقدام شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را؛ افزایش سطح و ضریب مکانیزاسیون و بالابردن راندمان تولید در بخش کشاورزی ذکر کرد.

به گفته این مقام مسئول؛ از نظرجذب تسهیلات، این شهرستان رتبه نخست را دربین سایر شهرستان‌های استان به خود اختصاص داده است.