مصطفی کاشی پزها افزود: یکی از سازمان‌هایی که قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید اقدامات لازم برای اجرای هرچه بهتر آن انجام دهد، سازمان‌های حمل و نقل همگانی است.
 
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قزوین اضافه کرد: برای هماهنگی هرچه بیشتر با سازمان‌های حمل و نقل همگانی استان قزوین، نشست هماهنگی با مدیران عامل سازمان‌های حمل و نقل همگانی استان برگزار شد تا با هم فکری یکدیگر پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ارائه خدمات این سازمان‌‎ها به شهروندان عزیز با مشکلی روبرو نشود.
 
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قزوین عنوان کرد: نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی در مسیرهایی که بین قزوین و حومه مشترک است با هماهنگی مدیران عامل هم سان سازی شود.
 
کاشی پزها تصریح کرد: در این جلسه هم اندیشی مقرر شد مدیران عامل به منظور توجیه کارکنان و پرسنل سازمان‌های تحت نظارت خود جلساتی را برای آنان برگزار کنند.
 
وی گفت: توجیه کارکنان به ویژه رانندگان وسایل نقلیه عمومی موجب می‌شود پس از اعلام مجوز افزایش نرخ کرایه‌های جدید از سوی معاونت عمرانی استانداری قزوین خللی در ارائه خدمات ایجاد نشود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قزوین بیان کرد: همچنین برگزاری چنین جلساتی موجب تبادل تجربیات بین سازمان‌های حوزه حمل و نقل شده که این امر نیز به نوبه خود در افزایش سطح کیفی خدمات تاثیر بسزایی دارد.