به گزارش خبرنگار برنا از قزوین ؛ مردم خداجو و روزه دار استان قزوین در شهر های مختلف استان با حضور در اه پیمایی روز قدس اعتراض خود ار به جنایات صورت گرفته در سرزمین های اشغالی اعلام کردند .

در شهر قزوین راه پیمایان از ساعت اولیه صبح با حضور در مسیر های راه پیمایی با شعار های مرگ بر اسرائیل،  بار سر دادن شعارهای ˈاسراییل ننگت باد و آمریکا مرگت بادˈ، ˈاین همه قتل و غارت، جنایت آمریکاستˈ و ˈرهبر اگر فرمان دهد، جان را نثارش می کنیم جنایات صورت گرفته در سرزمین های اشغالی را محکوم کردند و خواستار توجه به وضعیت اسفبار مسلمانان در غزه شدند .

در این مراسم نمادین مقامات استانی از جمله آیت ا.. باریک بین نماینده ولی فقیه در استان و مرتضی روزبه استاندار قزوین و حجه السلام حسینی و داوود محمدی نمایندگان  مردم قزوین در مجلس شورای و امت خداجوی قزوین حشور داشتند