به گزارش خبرنگار برنا از قزوین ؛جمعی از قهرمانان ورزشی و ورزشکاران و مدیران اداره کل  ورزش استان پا به پای مومنان روزه دار و خداجو در راه پیمایی قدس حضوری چشمگیر و پر شور داشتند . محمد مشهدی آقایی مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین در این مراسم در گفتگو با خبرنگار برنا گفت : اتفاقاتی که در شهر غزه می افتد دل هر انسانی را به درد می آورد و جامعه ورزشی استان در لبیک به  رهبر معظم انقلاب پرشور تر از همیشه در این راه پیمایی حضور پیدا کردند.
احسان لشگری دارنده مدال برنز الپمپیک لندن هم حمله بی رحمانه رژیم اشغالگر قدس به غزه  را وحشیانه دانست وگفت : زنان و کودکان بی گناه چرا باید قربانی بی تفاوتی قدرت های جهانی و یک رژیم جعلی بشوند وباید مسلمانان و وجدانهای بیدار هرچه سریعتر جلوی این فاجعه انسانی را بگیرند