به گزارش خبرنگار برنا در قزوین، فتحعلی نجفی مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین بیان داشت: در 6 ماهه نخست امسال 9263 مشترك جدید در سطح استان در قالب نصب 3145 انشعاب از نعمت گاز بهره مند شدند.

نجفی اظهار داشت: از تعداد كل 9263 مشترك جدید تعداد 6809 مورد مشترك شهری و تعداد 2454 مشترك مربوط به نواحی روستایی استان است.

مدیر عامل شركت گاز استان در ادامه بیان داشت: تعداد كل مشتركین گاز در استان در حال حاضر 330763 مورد است كه بخش عمده مصرف کنندگان متعلق به شهرنشینان است.

نجفی باتوجه به نزدیك بودن فصل سرما ضمن تأكید بر آمادگی شركت گاز بر ارائه خدمات مطلوب به مشتركین، از همه مردم شریف و فهیم استان درخواست نمود همچون گذشته با مصرف ایمن و بهینه گاز شرایط مناسب جهت بهره مندی همه اقشار جامعه از نعمت گاز طبیعی را فراهم آورند و در مصرف گاز صرفه جویی کنند.