به گزارش خبرنگار برنا در قزوین، به دنبال حکم مستبدانه وظالمانه رژیم سعودی برای اعدام عالم مجاهد شیخ نمر نماینده مقام معظم رهبری در استان وامام جمعه قزوین این حکم را محکوم کرد.

 آیت الله باریک بین نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه قزوین با صدور بیانیه ای گفت: به حکومت دیکتاتوری مسلط بر حجاز هشدار می دهیم اجرای این حکم قطعا عواقبی وخیم و غیر قابل جبران برای هیات حاکمه ستمکار آل سعود به دنبال خواهد داشت و از تمام سازمان ها و مجامع بین المللی ومدافع حقوق بشر با جدیت می خواهیم که همه امکانات و نفوذ خود را برای جلوگیری از اجرای این حکم جائرانه به کار گرفته و با فشار بر حکومت سعودی موجبات لغو حکم اعدام و صدور دستور آزادی این شخصیت فرهیخته و این عالم برجسته و فرزانه را فراهم آورند.

باریک بین افزود: به راستی جرم این روحانی بزرگوار چیست که بیدادگاه حکومت سعودی حکم اعدام برای او صادر کرده است و آیا جرمی جز تشیع و پیروی از اهل بیت پیامبر اکرم (ص) و محبت و مودت آل سعود و نیز آزادگی و دفاع از حقوق ضایع شده میلیون ها مسلمان شیعه ساکن در عربستان و حجاز که حتی از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود هم محرومند چیز دیگری هست؟