به گزارش خبرنگار برنا در قزوین؛ مرتضی روزبه استاندار قزوین در دیدار با شهردار و اعضای شورای شهر دانسفهان اظهار داشت: در حال حاضر این شهر وضعیت بسیار مناسبی در حوزه های صنعتی، كشاورزی، خدماتی، تولیدی دارا می باشد و بنده معتقدم تفکر و نگاه عمیق توسعه‌ای، توسعه‌ی منطقه را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: تفکر توسعه ای به معنی ارتباط معنی دار و همراهی بخش های مختلف مناطق است که مانند یک سیستم تحت فرماندهی و هماهنگ کار می‌کنند و فعالیت آنها براساس تکمیل عملکرد سیستم است.

این مقام مسوول بر عملکرد مدیران براساس اسناد توسعه مناطق تاکید كرد و افزود: دانسفهان باید یک منطقه ایده آل در حوزه شهرسازی باشد و سطح کیفیت زندگی در این شهر واقعاً باید بالا باشد.

وی اضافه کرد: برگزاری جلسات علمی، آموزشی و فرهنگی با حضور نخبگان مناطق می‌تواند زمینه توسه را فراهم سازد.

روزبه اظهار داشت: باید با فرهنگ سازی تغییر نگرشی ایجاد کنیم تا شهر توسط شهروندان مناسب سازی و لازمه این امر تغییر نگرش در مدیران مناطق است.