به گزارش خبرنگار برنا در قزوین؛ سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در جلسه مشترک شورای اداری و شورای معاونین در آبیک اظهار کرد: نگاه مدیریت در آموزش و پرورش باید نگاه همه جانبه به همه امور آموزشی و پرورشی باشد.

وی با اشاره به سیاست های مقام عالی وزارت افزود: همان گونه که نگاه مقام عالی وزارت ارتقاء کیفیت مدیریت در مدرسه است، بنابراین نگاه باید مدرسه محوری باشد. آموزش و پرورش زمانی می تواند درخشش داشته باشد که مدیریت آموزشگاهی درخشش نیز داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین اضافه کرد: رویکرد اداره کل آموزش و پرورش استان در نزدیکی به مردم است و خدمت به مردم جامعه، موجب ایجاد تحول در فرهنگ و آموزش می‌شود.

با اعتماد سازی در آموزش و پرورش می توانیم بهتر و مطلوب تر اهداف و برنامه ها را اجرا نماییم. باید بیشتر در خدمت مدیران، معلمان و والدین دانش آموزان باشیم و نشست های صمیمانه با مدیران مدارس و والدین از موارد قابل توجه در جهت ارتقاء کیفیت مدیریت مدارس است.

سالار قاسمی ادامه داد: فرماندار و رییس شورای آموزش و پرورش شهرستان باید آموزش و پرورش و برنامه‌های آن در منطقه را بشناسد. در واقع مطالبات در حوزه آموزش و پرورش را بداند و به آن نگاه ویژه‌ای داشته باشد. همچنین ائمه جمعه و جماعت نیز می‌توانند در موضوع تربیتی و دینی مدارس نقش سازنده و بهینه ای داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: باید نگاه ویژه به تعلیم و تربیت را مسئولین و کارشناسان آموزش وپرورش در مسئولین منطقه ایجاد نمایند و با ایجاد درک و فهم مشترک بین مسئولین یک منطقه، زمینه پیشرفت در حوزه آموزش و فرهنگ ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به مسکن مهر و اسکان 3 هزار خانوار در این شهرک گفت: با توجه به 3 هزار واحد مسکونی آماده شده در مسکن مهر آبیک، نیاز به 6 واحد آموزشی می باشد که در حال حاضر یک مدرسه در دو نوبت مشغول بکار می باشد. همچنین منطقه آبیک نیازمند نوسازی و تجهیز فضاهای آموزشی فعلی و ساخت مدرسه جدید است.

وی به چند نکته اداری و اساسی در هر اداره و دستگاه اشاره کرد و گفت: باید در هر اداره به چند نکته پرداخته شود که شامل برنامه محوری، داشتن ابتکار و خلاقیت و ارائه طرح های کاربردی، نظارت بر امور و اجرای برنامه ها، ایجاد روابط انسانی صحیح، اخلاق مداری در آموزش و پرورش، مسئولیت پذیری همراه با پاسخگویی است.