به گزارش خبرنگار برنا در قزوین؛ جلسه ای با حضور ناطق معین الدین رییس سازمان تعاون روستایی استان قزوین اظهار کرد: فراهم کردن شرایط لازم جهت عضویت آزاد بهره برداران آب در اولویت بوده و می‌توان با برنامه‌ریزی دقیقی و ایجاد تغییرات لازم در اساسنامه شرکت، مشکل زمان‌بر بودن عضوگیری و  برگزاری مجامع را مدیریت کرد.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه مراکز خدمات جهادکشاورزی طی طرحی سطح زیر کشت روستاها و مساحت زمین هر کشاورز را با کمک GPS معین کرده اند می توانیم از اطلاعات موجود در مراکز خدمات برای تعیین میزان سهام اعضاء استفاده کنیم.

این مسئول پیش بینی کرد: با تغییر اساسنامه و عضویت اعضاء جدید، بیش از 20 هزار نفر بهره بردار آب سد طالقان عضو تعاونی می شوند.

قاضی رییس اداره تعاون روستایی شهرستان قزوین تصریح کرد: در حال حاضر به منظور فراهم کردن شرایط مناسب جهت عضویت کلیه بهره برداران آب کشاورزی که تمایل به عضویت در شرکت را دارند لازم است که تغییراتی در چارچوب اساسنامه شرکت صورت گیرد.

وی اضافه کرد: این تغییرات مستلزم تصمیمات هیئت مدیره شرکت و با هماهنگی ادارت ذیربط جهادکشاورزی و آب منطقه‌ای قزوین در خصوص نحوه گروه بندی حوزه و فعالیت شرکت است.