رییس شورای اسلامی شهر قزوین همزمان با دهه ایمنی حمل و نقل و ترافیک با تأکید بر اینکه سوانح و تصادفات جاده ای را باید به حداقل رساند افزود: آسیب شناسی آمار بالای تصادفات در ایران امر مهمی است که به کاهش آمار تصادفات کمک می‌کند.        

به گزارش خبرنگار برنا در قزوین؛ عباس ظاهری رییس شورای اسلامی شهر قزوین اظهار داشت: به طور حتم با فعالیت و برنامه های مؤثر کمیسیون ترافیک شورای شهر به مرور برنامه‌های بهتر و کارآمد کیفی و کمی را در ارتقاء فرهنگ ترافیک شهر قزوین شاهد باشیم.

وی با اشاره به انعکاس رسانه ای آمار بالای سوانح جاده ای در کشور اضافه کرد: سوانح جاده ای در ایران 20 برابر میانگین دنیاست و این مایه تأسف است و به طور حتم عوامل مختلفی در این واقعیت تلخ دخیل بوده و باید آسیب شناسی صورت بگیرد.

وی با بیان این سؤال که چرا باید ایران در رده کشورهایی که توانستند آمار تصادفات خود را به حداقل میزان ممکن رسانند، قرار نگیرد؟ افزود: بنابر آمار رسانه ها، کشور سوئیس در صدر کشورهایی قرار دارد که توانستند سوانح جاده ای را بسیار کاهش دهند و ایران نیز می تواند با اجرای برنامه هایی در زمره این کشورها قرار بگیرد.

ظاهری با تأکید بر اینکه آمار اعلام شده در رسانه ها بسیار جای تأمل دارد، افزود: از سال 84 تا پنج ماهه 93 بیش از 200 هزار نفر در جاده ها کشته داده ایم، آماری تأسف انگیز که با تعداد شهدای ایران در هشت سال جنگ تحمیلی که کشته دادن جزو طبیعت ذاتی جنگ است، برابری دارد ولی در مقایسه با یکدیگر، یکی از عوامل بسیار مهم سرافرازی ما در جهان همان شهیدان گرانقدر جنگ تحمیلی است اما رتبه ما در رابطه با سوانح رانندگی یکی از عوامل سرافکندگی ماست که بزودی باید برای آن چاره اندیشی کرد.