به گزارش خبرنگار برنا در قزوین؛مصطفی کاشی پزها مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین اظهار داشت: تاکسیرانان تحت نظارت سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین موظفند دو ماه قبل از اتمام اعتبار مجوز تاکسیرانی خود نسبت به تمدید اعتبار آن اقدام کنند.

وی عنوان کرد: این دسته از تاکسیرانان می‌توانند با حضور در واحد آموزش سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین در کارگاه های آموزشی که گذراندن آن قبل از تمدید اعتبار مجوز تاکسیرانی ضروری است، ثبت نام کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین تصریح کرد: در این کارگاه‌های آموزشی نکاتی که مورد نیاز تاکسیرانان است و ضرورت دارد تاکسیرانان نسبت به رعایت آن توجه داشته باشند آموزش داده می‌‌شود.

کاشی پزها یادآور شد: باتوجه به این که پلیس راهور تاکسیرانان فاقد اعتبار مجوز تاکسیرانی را جریمه می‌کند لازم است تاکسیرانانی که مدت اعتبار مجوز تاکسیرانی آنها رو به اتمام است هرچه سریعتر نسبت به تمدید آن اقدام کنند.