به گزارش خبرنگار برنا در قزوین؛ با رای 27نفر از مدیران روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ‏ساختمان استان ها، اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی های سازمان ‏نظام مهندسی ساختمان برای مدت 2سال برگزیده شدند .

این انتخابات در سازمان نظام مهندسی کشور برگزار شد و مهندس ساعد معارفی عضوهیات مدیره و مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی استان قزوین هم با رای اعضا به عنوان عضو شورای هماهنگی روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشور انتخاب شد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در حال حاضر با بیش از 8000 عضو در 7رشته و 100پرسنل درحال خدمات رسانی است و با پنج دفتر نمایندگی در شهرستان‌های تاکستان، بوئین زهرا، آبیک و البرز و هم‌چنین دفتر نمایندگی شهر محمدیه، نظارتی مستمر بر ساخت و سازهای سراسر استان داشته و الزامات مقررات ملی را اعمال می‌کنند.