به گزارش خبرنگار برنا در قزوین؛ غلامرضا حسن پور فرماندار البرز در مراسم تودیع و معارفه فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارمندان شهرستان البرز گفت :بسیج نیرویی برآمده از متن اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی است که می توان آن را مهمترین بازوی اجرایی نظام اسلامی در جهت رسیدن به اهداف و برنامه های آن دانست. از این رو می بایست کانون تجمع با انگیزه‌ترین و کارآمدترین عناصر کشور باشد به نحوی که بتواند در عرصه ها و برهه های مختلف زمانی ومکانی ماموریتهای محوله در حوزه های مختلف نظامی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را به نحو و کیفیتی که از آن انتظار می رود به انجام رساند .

حسن پور در ادامه ضمن اشاره به اینکه اعتماد به جوانان در کنار افراد با تجربه  می تواند به انتقال و صدور مفاهیم انقلاب اسلامی کمک نماید افزود: اگر قرار است موفق شویم باید اندیشه های اسلام راستین را در جوانان تبیین و درونی نموده و متخلق به اخلاق اسلامی باشیم .

وی ادامه داد: هم چنین اگر در جایی از جهان صحبت از استقلال طلبی کشورها می شود یقینا آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران به آنجا صادر شده است .

وی در پایان یادآور شد: هر عملی از سوی مسئولین در هر حوزه باید بار محتوایی داشته و وقتی نام  بسیجی برای کسی بکار برده می شود یادآور پرکارترین انسانها باشد .