به گزارش خبرنگار برنا در قزوین؛ مهندس حسین بهزادپور شهردار محمدیه در گفت و گویی با رسانه‌ها با اعلام این مطلب افزود: از آنجایی که اجرای پروژه‌های شهری و افزایش رفاه عمومی نیاز به نقدینگی و تحقق بودجه پیش بینی شده در ردیفهای بودجه ایی را دارد و انجام پروژه های عمرانی هم نیاز به پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران می باشد٬ لذا مردم بایستی در این راه شهرداری را یاری نمایند در غیر این صورت پیشرفت و توسعه شهر امکان پذیر نمی‌باشد.

یهزادپور تصریح کرد: شهروندان برای زندگی شهری بصورت سالیانه عوارضی را پرداخت می نمایند اگر این عوارض بصورت سالیانه پرداخت شود بودجه شهرداری تحقق پیدا می کند و شهرداری هم می تواند کارهای عمرانی و مشکلات شهری را به موقع پرداخت کند در غیر اینصورت اداره شهر دچار مشکل می شود و از طرفی افرادی که با دریافت پروانه ساختمانی و ساخت و سازهای خود بدهیهای شهرداری را تقسیط نموده اند بایستی نسبت به تعهدات خود در قبال پرداخت چکها اقدام نمایند.

شهردارد محمدیه ادامه داد: متاسفانه برخی از شهروندان علی‌رغم اینکه با تقسیط بدهی پروانه ساختمانی خود و استفاده از امتیاز آن و اتمام عملیات ساختمانی، رغبتی به پرداخت بدهی خود به شهرداری ندارند. در صورتی که شهرداری بابت این دریافتها در پروژه های عمرانی برنامه ریزی نموده است. لذا از همه شهروندان تقاضا داریم از فرصت باقی مانده تا پایان سال استفاده نموده و با پرداخت بدهی خود از پرداخت اضافه بابت افزایش عوارضات در سال 94 جلوگیری شده و متضرر نشوند.

وی افزود: مردم فهیم شهر محمدیه بدانند که شهرداری برای توسعه و عمران و آبادانی شهر همه گونه همکاری را با افرادی که ساخت و ساز دارند بعمل می آورد ولی متاسفانه تعدادی از شهروندان با عدم اجرای تعهدات خود در پرداخت به موقع حقوق مردم٬ سایر شهروندان را از حقوق قانونی محروم می کنند و این لطمه به همه مردم است و افرادی که از ساخت و سازهای شهری سود می‌برند بایستی به حقوق همه مردم شهر احترام گذاشته و از توسعه شهری جلوگیری بعمل نیاورند.

شهردار محمدیه در خاتمه گفت: شهرداری برای سال94 تلاش دارد با برنامه ریزی ساز و کار مناسبی را برای دریافت به موقع مطالبات خود بعمل آورده تا کل جامعه شهروندان محمدیه از پیشرفت و توسعه شهر لذت ببرند.