به گزارش خبرنگار برنا در قزوین؛ ابراهیم آزاد ضمن گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجراظهار داشت: این اداره در راستای افزایش سطح رضایتمندی اهالی طارم سفلی و همگام با مجموعه اداره کل نسبت به نصب تابلوهای هشدار دهنده در مسیر جاده سیردان، لکه گیری آسفالت در مسیر راه ارتباطی طرازان، قلعه، طوینان و همچنین خاکریزی حاشیه پلهای واقع در جاده نیارک و اردک اقدام شد.                                      

وی اضافه کرد: در همین رابطه نسبت به آذین بندی و نصب بنر، نوشتن شعار انقلاب در سر برگ نامه های اداری، تجلیل از همکاران جانباز و نصب دکل فلزی 14 متری جهت اهتزاز در آوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی در محوطه اقدام شد.