به گزارش خبرنگار برنا در قزوین؛ غلامرضا جعفری رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی در جریان برگزاری مجمع انتخاباتی هیات ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی استان قزوین اظهار داشت: احیای ورزش های سنتی در رأس برنامه های فرهنگی و اولویت فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی است.

رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی افزود: به دلیل محدودیت مالی منابع سخت افزاری و نرم افزاری ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی در حوزه آقایان و بانوان بخوبی تخصیص داده نشده است و می توان با همت مضاعف و برنامه ریزی هایی اصولی اقداماتی را برای حل این موضوع عملیاتی کرد.

وی تصریح کرد: در عصر حاضر باید با استفاده از منطق، چالش های جامعه جوانان را حل کنیم که صیانت از ارزش های سنتی و آیین کهن می تواند در این زمینه موثر باشد.

جعفری عنوان کرد:کارکرد و نقش ورزش های بومی و محلی کاربردی و تأثیرگذار است و احیای آن می تواند به توسعه و رشد ورزش همگانی منجر شود.این مقام مسوول خاطرنشان کرد: استان قزوین پیشینه و سبقه ارزشمندی در حوزه های مختلف دارد و نام آوران این استان همواره در سطح کشور مطرح بوده اند. 

وی در ادامه با اشاره به انتخاب اکبر شالباف به عنوان رییس جدید هیات ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی استان قزوین، اظهار داشت: رییس جدید هیات به عنوان نمیانده فدراسیون مسوول پیشبرد اهداف این رشته است و مجموعه فدراسیون نیز به حتم در مسیر موفقیت ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی استان قزوین یاریگر هیات خواهد بود.