به گزارش خبرنگار برنا در قزوین؛ کیومرث فدایی فر مدیرمنطقه یک شهرداری قزوین اظهار داشت: جلوی ساخت وسازها در منطقه یک به هر شکل ممکن گرفته می شود .

وی با اشاره به اینکه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز یکی از مواردی است که با حساسیت خاصی پیگیری می شود، تصریح کرد: در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه یک استثنا و اغماضی وجود ندارد، زیرا استثنا در این مسیر سبب کند شدن روند فعالیت ها می شود و شهرداری قزوین قصد دارد به هر شکل ممکن جلوی ساخت وسازهای غیرمجاز را بگیرد .

مدیرمنطقه یک شهرداری قزوین بیان کرد: هر موردی که خارج از روال قانون ساخت وساز در منطقه یک بنا شده باشد، با سازنده اش برخورد می شود ودر این راه مهم هیچ گذشت یا استثنایی وجود نخواهد داشت .