به گزارش خبرنگار برنا در قزوین؛ در پی گشت و کنترل و حراست از عرصه های طبیعی مامورین یگان حفاظت محیط زیست الموت شرقی در منطقه شکار و تیر اندازی ممنوع الموت شرقی موفق به دستگیری یک نفر متخلف شدندکه پس از بازرسی یک قبضه اسلحه شکاری، لاشه یک قطعه کبک و ادوات شکار از متخلف کشف و ضبط شد.

پرونده متخلف جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال و در حال بررسی می باشد.

صدرالدین علیپور مدیرکل حفاظت میط زیست استان قزوین در ادامه به کسانی که بدون اخذ مجوز به حوزه های استحفاظی محیط زیست استان وارد می شوند، هشدار داد: ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان به طور شبانه روزی در حال گشت زنی و کنترل مناطق تحت مدیریت هستند و با متخلفان در حوزه شکار و صید برابر با قانون و با شدت و قاطعیت برخورد خواهند کرد.