به گزارش خبرنگار سرویس ورزشی برنا، در این بازدید که ظهر امروز انجام شد آقای سوزوکی نماینده AFC از تجهیزات ورزشگاه شهیدرجایی دیدن به عمل آوردند.
 
نماینگان AFC در این بازدید ابتدا از VIP ورزشگاه بازدید به عمل آوردند و سپس به سراغ رختکن‌ها رفتند و اشکالات خود را از ورزشگاه شهیدرجایی به رشته‌ی تحریر در آوردند تا به AFC گزارش دهند.

یکی از عیب‌هایی که ناظران AFC از ورزشگاه شهید رجایی گرفتند مشکل اینترنت وایر لس بود که مسوولان مربوطه در جواب گفتند این مشکل برطرف می‌شود.